Elintarviketurvalliset kalustonpesuaineet

INNO 20 Bioclean ja INNO 25 Bioclean ovat saaneet
oman HACCP-merkintämme merkiksi elintarviketurvallisuudesta

Kuljetuskalustonpesuaineet INNO 20 Bioclean ja INNO 25 Bioclean ovat kasviöljypohjaisia, emäksisiä
pesuaineita, joilla on erinomainen lianirrotuskyky. Ne eivät sisällä aineosia, jotka jättävät jäämiä puhdistettavile pinnoille. Helposti huuhtoutuvina ne ovat turvallisia ja myrkyttömiä käyttää. Molemmat pesuaineet soveltuvat ajoneuvon ulkopintojen puhdistukseen sekä kuljetustilan/sisätilojen pesuun. Mikäli pesukohteessa on eloksoituja (alumiinipintaisia) osia, suosittelemme ensisijaisesti käytettäväksi INNO 20 Bioclean pesuainetta.

Elintarvikevirasto (aikaisemmin EELA) ei ole enää 1.3.2006 jälkeen hyväksynyt elintarviketuotannossa käytettäviä pesuaineita ja vanhat hyväksyttyjen tuotteiden listat eivät siis ole olleet enää kymmeneen vuoteen voimassa. 1.3.2006 voimaan astunut uusi elintarvikelaki (23/2006) asetti vastuun pesuaineiden elintarviketurvallisuudesta toiminnanharjoittajalle eli valmistajalle. HACCP-merkki on Innokem Oy:n oma luokitus pesuaineille, jotka täyttävät elintarviketurvallisuuden kriteerit ja joita voidaan käyttää kohteissa, joissa varastoidaan, kuljetetaan tai prosessoidaan elintarvikkeita tai rehuja.

HACCP lyhennys tulee sanoista Hazard Analysis and Critical Control Points, ja sitä käytetään nimityksenä elintarviketuotannon hallintajärjestelmälle, jossa elintarvikkeiden turvallisuus varmistetaan terveyttä vaarantavien riskien hallinnalla.